Ruszamy z nowymi zajęciami dla dzieci. Zajęcia z gimnastyki rozwijają w dziecku cechy psychomotoryczne takie jak: orientacja w przestrzeni, zręczność, refleks, spostrzegawczość oraz poprawiają kondycję fizyczną, a także korzystnie wpływają na ogólny rozwój dziecka, wzmocnią organizm oraz kształtują prawidłową postawę. Zapisy: https://ksgazela.sportsmanago.pl/rekrutacja

Grupa docelowa to dzieci szkolne w klasach I – VIII. W przypadku dużego zainteresowania i niejednorodnej grupy podzielimy zajęcia na np.:
– klasy I – III – godz. 17.00 – 18.00
– klasy IV – VIII – godz. 18.00 – 19.00

Na chwilę obecną zbieramy zgłoszenia i badamy zainteresowanie. W kolejnym kroku będziemy się dostosowywać do klienta.