Wzrost konkurencyjności firmy Fastos Sp. Cywilna Marek Jankowski Katarzyna Pisarek poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług sportowo-rekreacyjnych.

Poziom dofinansowania z EFRR: 50%

Inwestycja została zrealizowana w okresie 03.01.2011 r – 30.04.2014 r

Beneficjent: FASTOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 ORAZ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.