Spektrum Sportu zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym  „Zabawy i sporty zimowe w Legionowie”. Chcemy zainteresować dzieci tematyką sportową oraz rozwinąć ich kreatywność i inwencję twórczą. Nagrody w konkursie to voucher na półkolonie w Spektrum Sportu
oraz nagrody rzeczowe. Zapraszamy do udziału.

Regulamin konkursu:
Cele konkursu:
• Rozwijanie u dzieci zainteresowania sportami zimowymi.
• Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności.
• Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.
Regulamin konkursu:
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
• Technika plastyczna tzw. płaska – rysowanie, malowanie, collage itp. z użyciem
różnorodnych materiałów.
• Format pracy dowolny.
• Praca ma być wykonana indywidualnie i sfotografowana.
• Fotografię pracy należy przesłać mailem na adres michalszostek@spektrumsportu.pl
Temat – KONKURS PLASTYCZNY
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły.
Termin przesłania fotografii prac upływa 26.01.2022 r.
• Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni prace i wyłoni laureatów.
• Autor najlepszej pracy otrzyma voucher uprawniający do bezpłatnego skorzystania z zajęć
w Spektrum Sportu w ramach półkolonii zimowych lub letnich w roku 2022. Inni wybrani
uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
• Kryteria oceny: zgodność z tematem, pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne
estetyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 stycznia 2022r a jego wyniki zostaną ogłoszone na
stronie internetowej Spektrum Sportu https://spektrumsportu.pl/ poprzez
opublikowanie listy autorów nagrodzonych prac.
Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu. W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z koordynatorem konkursu
p. Michałem Szostkiem tel. 888 55 06 54
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!