Już za 2 tygodnie (22-27.06.2020) odbywać się będzie rekrutacja do pilotażowego programu przeciwdziałania otyłości wśród dzieci. Akcja skierowana jest do uczniów klas 1-6 szkół podstawowych z terenu Legionowa i ma na celu poprawę stanu zdrowia aż 120 dzieci. Zajęcia odbywać się będą m.in. w Spektrum Sportu przy ul. Narutowicza i dla uczestników programu będą całkowicie bezpłatne.

Do kogo skierowany jest program?
W legionowskiej odsłonie projektu mogą wziąć udział dzieci z terenu gminy uczęszczające do klas 1-6, których wskaźnik masy ciała jest powyżej 95 centyla. Program zakłada również wsparcie edukacyjne dla rodziców, w postaci indywidualnych konsultacji dietetycznych (dziecko + rodzic), oraz prelekcje dla rodziców dotyczące zdrowego stylu życia i profilaktyki.

Zakres projektu
Projekt realizowany będzie przez okres sześciu miesięcy. Działania zostały zaplanowane kompleksowo i zaczynają się już od samego procesu rekrutacji, który prowadzony będzie pod okiem lekarza specjalisty. Dzieciom zakwalifikowanym przysługiwać będzie 48 zajęć ruchowych prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów (grupy ok. 15 osobowe, 2 x w tygodniu po 1 godzinie). Łącznie będą to 24 tygodnie zajęć. Dodatkowo przewidziano 3 konsultacje z lekarzem nadzorującym postęp programu oraz edukację dla osób z otoczenia pacjenta.

Rekrutacja
Pierwszy nabór do projektu prowadzony będzie w dniach 22-26 czerwca w godzinach od 17:00 do 19:00 oraz 27 czerwca (sobota) w godzinach 9:00-15:00 w Spektrum Sportu w Legionowie przy ulicy Narutowicza 96. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z rygorami sanitarnymi, wymagane jest dokonanie zapisu telefonicznego pod numerem: 22 300 93 94 – Biuro Projektów (czynne w godzinach 10:00-15:00).

Realizatorzy i beneficjenci
„Fit kids” jest realizowany w ramach projektu „Badania diagnostyczne w kierunku otyłości dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu m. Warszawy, dzielnicy Białołęka i Gminy Miejskiej Legionowo w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020” przez firmę Thames Sp. z o.o. Realizatorem w Legionowie jest Stowarzyszenie Spektrum Sportu, a Prezydent Miasta Legionowo objął go patronatem.

Dzieci biorące udział w projekcie nie mogą korzystać, w momencie aplikowania do udziału w programie, z podobnych świadczeń finansowanych realizowanych przez NFZ oraz nie mogą brać udziału osoby, które wcześniej korzystały z innych, analogicznych projektów finansowanych przez EFS np. u innego beneficjenta realizującego projekt w ramach programu pt. „Regionalny program zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego”.