Regulamin akcji „Zajęcia sportowe 50 % taniej dla rodziny”

I.Postanowienia ogólne

1.Organizatorem akcji promocyjnej „Zajęcia sportowe 50 % taniej dla rodziny” zwanej dalej „Akcja” jest Klub Spektrum Sportu w Legionowie.

2.Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Akcji wykonuje Organizator.

II.Uczestnictwo w akcji

1.Akcja kierowana jest do osób fizycznych

III. Zasady realizacji Akcji

1.Rabat 50 % obowiązuje przez okres 1 miesiąca od momentu jego otrzymania.

2.Rabat obowiązuje na wszystkie zajęcia sportowe oraz wynajem kortów do tenisa, squasha, badmintona.

3.Rabat otrzymuje osoba, która zapisze i opłaci dowolne zajęcia w klubie Spektrum Sportu dla członka swojej rodziny.

4.Uczestnik może brać udział w Akcji tylko jeden raz.

IV.Postanowienia końcowe

1.Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Akcji określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

2. Udział Uczestnika w promocji oznacza akceptację przez niego zasad Akcji „Zajęcia sportowe 50 % taniej dla rodziny